Kids Club

Địa điểm: tầng 16 bên cạnh hồ bơi

Thời gian mở cửa: 10:00 – 18:00

Diện tích: 12.5m2