Titano Restaurant

Vị trí: Tầng 3

Giờ mở cửa: 06:00 – 22:00

Ăn sáng tự chọn: 6:00 – 9:30

Sức chứa tối đa: 90 – 120 khách


1
Bạn cần hỗ trợ?